Επικοινωνία

Επικοινωνία
«EΠΟΕΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Triaena Business Center
Μεσογείων 15, Αθήνα 115 26
τηλ. 210 74 99 327
e-mail: [email protected]

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Γιάννης Λιάρος, Γενικός Διευθυντής
[email protected]