ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ

Οι θέσεις της ΕΠΟΕΣ, όπως αποτυπώνονται σε όλες τις επαφές με τους αρμόδιους θεσμούς και φορείς αλλά και στις δημόσιες τοποθετήσεις της, βασίζονται στις εξής παραδοχές:

• O κλάδος της εστίασης είναι κεντρικός πυλώνας της οικονομικής δραστηριότητας και ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα, με συνολικά πάνω από 600.000 εργαζόμενους και χιλιάδες σημεία πώλησης,

• Eίναι κλάδος άμεσα συνδεδεμένος με τον τουρισμό και την αναψυχή, τομείς που κατά γενική παραδοχή έχουν υποστεί και συνεχίζουν να υφίστανται τεράστιο πλήγμα από την παγκόσμια κρίση της πανδημίας COVID-19.

• Προτεραιότητες για τον κλάδο αποτελούν:

α) η προστασία και ενίσχυση των θέσεων εργασίας και

β) η υγιής ανάπτυξη των επιχειρήσεων, που παράγουν τον εθνικό πλούτο.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι προτάσεις της ΕΠΟΕΣ στοχεύουν στην ενίσχυση και την ανάπτυξη του κλάδου της εστίασης, στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και προσιτού κόστους σε όλους τους καταναλωτές.

Δείτε περισσότερα στις ανακοινώσεις της ΕΠΟΕΣ εδώ