Ιούνιος 2020

Ιούνιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020 Βρισκόμαστε 10 ημέρες μετά την επαναλειτουργία του κλάδου της εστίασης και παρά τα θετικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκειμένου να αυξήσει τη δυναμικότητα των επιχειρήσεων στους εξ